Dự án sản xuất thử nghiệm chế phẩm axit gamma amino butyric (GABA) và thực phẩm chức năng giàu GABA từ gạo lứt, đậu tương

Nhằm tạo ra các sản phẩm giàu GABA an toàn từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.

Chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu GABA

Chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu GABA

Thông tin chung đề tài:

Lĩnh vực: Công nghiệp thực phẩm - Công nghệ Sinh học

Mã đề tài:

Tác giả: TS. Trương Hương Lan

Đơn vị: Viện Công nghiệp thực phẩm

Nội dung chính của giải pháp/nghiên cứu

- Xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu cho sản xuất chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu GABA

- Nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm GABA từ chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh tổng hợp GABA cao

- Nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng bột từ gạo lứt Nếp cẩm nảy mầm quy mô 500 kg/mẻ

- Nghiên cứu công thức và xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng viên quy mô 300.000 viên/mẻ

- Xây dựng được các mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm GABA qui mô 50 kg/mẻ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng bột qui mô 500 kg/mẻ và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng viên qui mô 300.000 viên/mẻ.

Mục tiêu giải pháp/nghiên cứu

Nhằm tạo ra các sản phẩm giàu GABA an toàn từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước.

Kết quả nghiên cứu/giải pháp

- Đã xây dựng tiêu chuẩn nguyên liệu cho sản xuất chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu GABA. Các điều kiện nảy mầm gạo lứt thích hợp ở quy mô sản xuất công nghiệp cho gạo lứt Bắc Hương và gạo lứt Nếp Cẩm đã được xác định với hàm lượng GABA sau khi nảy mầm đạt ≥ 10 mg/100g và ≥ 20 mg/100g tương ứng.

- Đã nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng được qui trình công nghệ sản xuất chế phẩm GABA 30% từ chủng vi khuẩn lactic có khả năng sinh tổng hợp GABA cao Lactobacillus brevis VN1 qui mô 50 kg/mẻ với đầy đủ các thông số công nghệ tối ưu. Chế phẩm GABA của dự án có độ tinh khiết từ 30,5-31,5% và đáp ứng các chỉ tiêu ATTP theo quy định, có thời gian bảo quản 24 tháng.

- Đã nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng được qui trình công nghệ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng bột từ gạo lứt Nếp cẩm nảy mầm quy mô 500 kg/mẻ với đầy đủ các thông số công nghệ tối ưu. Sản phẩm có hàm lượng GABA ≥ 300 mg/100 g và đáp ứng các chỉ tiêu ATTP theo quy định, có thời gian bảo quản 18 tháng.

- Đã nghiên cứu công thức và xây dựng được qui trình công nghệ sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng viên quy mô 300.000 viên/mẻ. Sản phẩm có hàm lượng GABA≥100 mg/viên, có thời gian bảo quản 36 tháng.

- Dự án đã xây dựng được các mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm GABA qui mô 50 kg/mẻ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng bột qui mô 500 kg/mẻ và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giàu GABA dạng viên qui mô 300.000 viên/mẻ tại hai đơn vị phối hợp là Công ty CP Phát triển Thực phẩm Quốc tế và Công ty Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông - (TNHH). Bên cạnh đó, dự án cũng đã tiến hành đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân tại nhà máy nắm vững qui trình công nghệ sản xuất.

Các sản phẩm có chất lượng tốt, được đánh giá tính an toàn thông qua phương pháp độc tính cấp và phù hợp với các Quy định hiện hành của Bộ Y tế, được Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp Giấy tiếp nhận công bố sản phẩm.

Giá trị ứng dụng

Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài xuất xứ ở quy mô phòng thí nghiệm, Dự án đã nghiên cứu, hoàn thiện được qui trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất các sản phẩm giàu GABA ở quy mô công nghiệp. Tính hiệu quả và ổn định của quy trình công nghệ và mô hình đã được khẳng định với nhiều đợt sản xuất thử nghiệm cho ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định. Dự án đã tạo ra được các sản phẩm có giá trị hàng hóa cao từ nguồn nguyên liệu gạo lứt và đậu tương sẵn có trong nước, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu GABA của thị trường. Sản phẩm của dự án có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập (Nhật, Trung Quốc) cùng loại nhờ chất lượng tương đương nhưng giá thành lại rất hợp lý, phù hợp với mức thu nhập bình quân của đa số người dân, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Công ty CP Phát triển Thực phẩm Quốc tế và Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông - (TNHH) là hai đơn vị phối hợp thực hiện đã áp dụng thành công kết quả của dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

- Công ty Dược phẩm và Thương mại Phương Đông - (TNHH) sản xuất viên thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sleep Well by GABA Natural.

- Công ty CP Phát triển Thực phẩm Quốc tế sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe NecaGABA.

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/du-an-san-xuat-thu-nghiem-che-pham-axit-gamma-amino-butyric-gaba-va-thuc-pham-chuc-nang-giau-gaba-tu-gao-lut-dau-tuong-98419.htm