Kiến nghị thí điểm tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án độc lập

Kiến nghị thí điểm tách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thành dự án độc lập

Kim Bảng phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng

Kim Bảng phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng

Thành phố Phúc Yên quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng

Thành phố Phúc Yên quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng

Đắk Nông huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng

Đắk Nông huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng

Bình Định: Mặt trận tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng

Bình Định: Mặt trận tích cực tham gia công tác giải phóng mặt bằng

Việt Yên: Bảo đảm quyền lợi người dân trong giải phóng mặt bằng

Việt Yên: Bảo đảm quyền lợi người dân trong giải phóng mặt bằng

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng tâm

Bình Xuyên (Vĩnh Phúc): Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng tâm

Cán bộ sâu sát, lòng dân đồng thuận, hiệu quả cao

Cán bộ sâu sát, lòng dân đồng thuận, hiệu quả cao

Đổi mới cách làm trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Đổi mới cách làm trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Nha Trang tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn

Nha Trang tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn

Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng
Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng
Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Phát huy vai trò của bí thư cấp ủy trong giải phóng mặt bằng

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

'Hai trước' trong giải phóng mặt bằng ở Yên Dũng

'Hai trước' trong giải phóng mặt bằng ở Yên Dũng

Dân vận 'đi trước, mở đường' tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân

Dân vận 'đi trước, mở đường' tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân

Cần sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án

Cần sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án

Gỡ vướng cho các dự án trọng điểm tại thành phố Điện Biên Phủ

Gỡ vướng cho các dự án trọng điểm tại thành phố Điện Biên Phủ

Đông Triều: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Đông Triều: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án

Gỡ 'nút thắt' giải phóng mặt bằng trong đầu tư công: Quan trọng là ở cách làm!

Gỡ 'nút thắt' giải phóng mặt bằng trong đầu tư công: Quan trọng là ở cách làm!