Dự báo - động cơ và tác động

Gốc
Khi đất nước chuyển sang thực hiện cơ chế thị trường, việc dự báo là rất cần thiết, không chỉ giúp cho việc quản lý, điều hành của Nhà nước, các cấp, các ngành, mà còn giúp cho các nhà đầu tư, cho người dân nắm được tình hình cũng như định hướng cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng... Việc dự báo vì thế đã nở rộ. Tuy nhiên, các dự báo đã có những động cơ và tác động khác nhau.

Tin nóng

Tin mới