Dự báo lạm phát của Đức tiếp tục tăng

Tỷ lệ lạm phát tại Đức sẽ tiếp tục tăng trong khi sản lượng kinh tế sẽ bị thu hẹp đáng kể. Viện nghiên cứu kinh tế Ifo của Đức ngày 12/9 đã đưa ra dự báo u ám này, thậm chí nhận định rằng nền kinh tế đầu tàu châu Âu phải đối mặt với một cuộc suy thoái vào mùa Đông tới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/du-bao-lam-phat-cua-duc-tiep-tuc-tang-52530.htm