Dự báo thời tiết Bắc Giang từ ngày 5 đến ngày 11/9

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 5/9:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25 – 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32 – 34 độ. Độ ẩm: 82%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 6/9:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25 – 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 33 – 34 độ. Độ ẩm: 81%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 7/9:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 25 – 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32 – 34 độ. Độ ẩm: 82%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 8/9:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31– 33 độ. Độ ẩm: 85%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/9:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31– 33 độ. Độ ẩm: 85%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 10/9:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31– 33 độ. Độ ẩm: 86%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 11/9:

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất: 24 – 26 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31– 33 độ. Độ ẩm: 85%. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Giang

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/thoi-tiet/390281/du-bao-thoi-tiet-bac-giang-tu-ngay-5-den-ngay-11-9.html