Lúc giao thừa thủ đô Hà Nội là 13 độ trời rét sâu, giao thừa Đà Nẵng mưa nhỏ, Ngày mai HN trời rét nhiệt độ từ 6 - 22 độ

Multimedia Plus - Theo vtv.vn