Dự chi 110.000 tỷ đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022

Tổng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022 cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân gần 110 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo quyết định được Phó thủ tướng Lê Minh Khái ký ngày 13/5, số dự toán chi bảo hiểm y tế giao cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân năm 2022 gần 110 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, TP Hà Nội hơn 18.900 tỷ đồng; TP HCM hơn 20.000 tỷ đồng; Bắc Giang 1.500 tỷ đồng; An Giang 1.400 tỷ đồng...

Dự toán chi là căn cứ để các địa phương phân bổ kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đây cũng là cơ sở để các địa phương cân đối Quỹ bảo hiểm y tế và chi khám chữa bệnh.

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2022, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định.

Nếu số chi bảo hiểm y tế năm 2022 và các năm trước vượt dự toán, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, đảm bảo nguyên nhân khách quan, thì Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội tạm cấp kinh phí cho các địa phương. Số kinh phí tạm cấp tối đa 80% kinh phí được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao, không giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bảo đảm nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm ban hành hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh gắn với chất lượng dịch vụ y tế và chế tài xử lý các trường hợp không đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Trước đó, ngày 29/4, Thủ tướng giao chỉ tiêu cả nước phủ bảo hiểm y tế cho hơn 95% dân số vào năm 2025. Với mục tiêu này, cần thêm 4% dân số sẽ được phủ bảo hiểm y tế từ nay đến năm 2025.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều sẽ được hỗ trợ về bảo hiểm y tế, với mục tiêu tất cả được tham gia. Các hộ làm nông, lâm, ngư, diệp nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên được hỗ trợ để tăng tỷ lệ tham gia.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được yêu cầu đôn đốc các địa phương có giải pháp mở rộng tỷ lệ phủ bảo hiểm y tế. Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người tham gia bảo hiểm y tế; cải tiến quy trình thanh toán, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho người dân.

H.T

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/du-chi-110000-ty-dong-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-nam-2022-650903.html