Dự đoán quá trình lão hóa

Gốc
Chúng ta không thể ngăn chặn tiến trình lão hóa, nhưng với thành tựu nghiên cứu mới của các chuyên gia tại Đại học Tel Aviv (Israel), tiến trình này có thể được đoán trước, giúp con người có thể khỏe mạnh hơn và sống lâu hơn.

Tin nóng

Tin mới