“Dù hoàn cảnh nào thì vẫn có hoạt động vay tiền”

Giám đốc phụ trách lĩnh vực ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Standard Chartered dự báo về thị trường ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam...

Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=d75e30b1d069d8&page=category