Đại diên tuyển sinh của trường phỏng vấn học bổng và thi IELTS nội bộ miễn phí tại văn phòng Vineco.