Tập đoàn giáo dục Didasko được ghi nhận là một tổ chức đào tạo giáo dục xuyên quốc gia, với các cơ sở đào tạo tại Niu Di Lân và Úc, chuyên đào tạo tất cả các chuyên ngành về kinh doanh, công nghệ thông tin, du lịch, lữ hành… Hàng năm có khoảng 2,500 sinh viên quốc tế đăng ký học tại Didasko