Mạng du học Thanhphatduhoc phối hợp cùng với các trường Cao đẳng & Dạy nghề tại Úc tổ chức chương trình tuyển sinh trực tuyến tại www.thanhphatduhoc.com