Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự kiến 1/3 số lượng sở, ban, ngành của Hà Nội làm việc tại TP Hà Đông

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Hiện nay, các ban, ngành đang trong giai đoạn khảo sát và chuẩn bị lập phương án sơ bộ bố trí địa điểm làm việc của các cơ quan Hà Nội mới. Sẽ có khoảng 1/3 số lượng sở, ban, ngành của Hà Nội làm việc tại TP Hà Đông.