Theo dự kiến, lần đầu tiên, Nhà nước và các địa phương sẽ công khai tình hình tài chính trên mạng để mọi người dân đều được biết và giám sát từ năm 2018.

Đây là nội dung trong dự thảo nghị định về báo cáo tài chính Nhà nước đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến. Nếu được thông qua, các chuyên gia cho rằng việc công khai sẽ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn giúp tăng cường uy tín của Việt Nam với thế giới.

Theo dự thảo trên, mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế đều có thể tra cứu tình hình tài chính, ngân sách, thu chi của Nhà nước chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên trang thông tin của Bộ Tài chính khi dự thảo Báo cáo tài chính Nhà nước được thông qua.

Du kien cong khai bao cao tai chinh Nha nuoc tu nam 2018 - Anh 1

Việc công khai báo cáo tài chính Nhà nước không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách mà còn giúp tăng cường uy tín của Việt Nam với thế giới (Ảnh minh họa - Ảnh: Dân Trí)

"Đây là thông điệp yêu cầu các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách phải thực hiện kỷ luật tài chính và việc này sẽ hạn chế tham nhũng thất thoát trong quá trình sử dụng ngân sách và vốn nhà nước", Ông Trịnh Nam Tuấn - Nguyên quyền Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính cho biết.

Việc Nhà nước công khai tình hình tài chính cũng giống như việc các doanh nghiệp đại chúng công khai báo cáo tài chính hàng năm. Theo các chuyên gia, việc minh bạch thông tin cũng sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc thu hút các nguồn vốn nước ngoài.

Bộ Tài chính dự kiến, năm 2018 sẽ là năm đầu tiên công khai tình hình tài chính Nhà nước.