(ĐTCK-online) Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII đã khai mạc tại Hà Nội. Báo cáo "Tình hình kinh tế, xã hội năm 2009 và nhiệm vụ 2010" của Chính phủ đã chỉ rõ, trong điều kiện kinh tế thế giới suy thoái, Việt Nam đã ngăn chặn được đà suy giảm kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng khá và tăng được nguồn lực đầu tư phát triển.

Bằng nhiều biện pháp như hỗ trợ lãi suất, giãn, miễn giảm một số loại thuế, tăng vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ… các doanh nghiệp đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, sản xuất được phục hồi và phát triển; 76.000 doanh nghiệp mới được thành lập, tạo thêm 1,5 triệu việc làm. Từ quý II/2009, giá trị sản xuất công nghiệp đã tăng trở lại một cách ổn định, tháng sau cao hơn tháng trước; 9 tháng tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2008 và dự kiến cả năm tăng khoảng 7,2%. Giá trị tăng thêm của ngành xây dựng từ âm 0,4% năm 2008 lên 11,3% năm 2009. Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ tăng khoảng 6,5%... Tổng sản phẩm nội địa (GDP) quý sau tăng cao hơn quý trước, quý III đạt 5,76%, 9 tháng đầu năm tăng 4,56%, dự kiến cả năm tăng khoảng 5,2%.