Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự kiến nâng 2,5 - 3 lần số lượng kiểm toán

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Đề án "Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến 2015 và tầm nhìn 2020" được KTNN trình tại phiên họp UBTV Quốc hội ngày 18/7. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước đề ra mục tiêu đến năm 2015, tầm nhìn 2020 tăng ít nhất 2,5 đến 3 lần số lượng so với hiện nay, với quy mô bình quân mỗi đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm toán (KTNN chuyên ngành và khu vực) khoảng hơn 100 người.

Về cơ cấu cán bộ theo từng lĩnh vực công tác: kiểm toán viên khoảng 85%, công chức công tác hành chính khoảng 10% và viên chức ở các đơn vị sự nghiệp khoảng 5%. Về tỷ lệ cán bộ theo ngạch, bậc và theo trình độ và chuyên môn đào tạo đảm bảo có cơ cấu hợp lý, cân đối giữa lực lượng điều hành, chỉ đạo và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, lực lượng kế thừa và phát triển. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy trình, chuẩn mực, phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, quy chế kiểm soát hoạt động kiểm toán, hệ thống biểu mẫu, hồ sơ đối với tất cả các lĩnh vực

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/anninhkinhte/tinankt/2009/7/148946.cand