(VnMedia) - Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có buổi họp giao ban trực tuyến với 9 tỉnh phía Bắc để chuẩn bị công tác đối phó với cơn bão số 7. Hai Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân đã dự và chỉ đạo cuộc họp.