Du lịch tâm linh thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển

Du lịch tâm linh là hình thức du lịch dựa trên cơ sở khám phá văn hóa, tín ngưỡng, tâm linh vừa có mục đích đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người.

Thái Dương

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/video/du-lich-tam-linh-thuc-day-kinh-te-dia-phuong-phat-trien-89969.htm