Tây Nguyên tháng 3 - đã có một cụm từ như thế trong cách nói, cách nghĩ của nhiều người bởi tháng 3 là thời gian đẹp nhất của Tây Nguyên, là mùa lễ hội của buôn làng và đây cũng là mùa du lịch. Thế nhưng, không phải du khách nào cũng có thời gian và điều kiện để sống trọn vẹn với Tây Nguyên. Vì vậy, việc đưa không gian Tây Nguyên đến với du khách qua những hiện vật lịch sử - văn hóa cũng là một cách làm du lịch.