TT - Những hình ảnh về các dãy thiên hà xoắn, những tinh vân đẹp mê hồn hay vụ nổ sao không còn là "đặc quyền" riêng của các nhà thiên văn.