(ATPvietnam.com) - Nhằm giúp bạn đọc cũng như nhà đầu tư có thêm tư liệu, ATPVietnam xin cung cấp dữ liệu Metastock hàng ngày để quý vị tham khảo.

Download dữ liệu Metastock ngày 16/10/2009: DulieuMetaStock_161009.xls Các nhà đầu tư quan tâm tới các số liệu thống kê và tính toán liên quan đến cung cầu, chi tiết giao dịch, bình quân lệnh, nhà đầu tư ngoại, lượng tiền đổ vào mỗi cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các số liệu, chỉ số tài chính định kỳ của các cổ phiếu, có thể đăng ký mua Bản tin chứng khoán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. ATPVietnam * Tranh thủ lúc thị trường chứng khoán Việt Nam chưa sôi sục * Bản tin chứng khoán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp * Bản tin phân tích tác động ngành tới giá các cổ phiếu * Gói kinh nghiệm chứng khoán hàng tuần