Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM - cho biết dư nợ cho vay vàng của các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM hiện nay còn khoảng 85.000 lượng, giảm 20.000 lượng vàng so với đầu năm.

Liên quan đến việc xử lý số lượng vàng SJC móp méo trên thị trường, một số đơn vị mua lại vàng móp méo thu thêm của khách hàng khoảng 90.000 đồng/lượng, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết cứ khoảng 2 tuần Ngân hàng Nhà nước lại mở khuôn để dập lại số lượng vàng này cho đúng chuẩn, mỗi lần dập lại khoảng 2.000 lượng vàng.

Thanh Xuân