Dư nợ và nợ xấu bất động sản tiếp tục tăng

Gốc
Tính đến cuối tháng 2, tổng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản đã tăng 0,9% so với cuối năm ngoái và có sự chuyển dịch về cơ cấu và tỉ trọng theo hướng tích cực hơn, theo Bộ Xây dựng. Điển hình là dư nợ trong lĩnh vực xây dựng đô thị, xây dựng văn phòng cho thuê và quyền sử dụng đất đều giảm trong khi cho vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, sửa chữa mua nhà có dấu hiệu cải thiện. Tính đến cuối tháng 2, tỉ lệ nợ xấu trong lĩnh vực bất động sản lên 5,68%, tăng 0,29 điểm phần trăm so với cuối năm ngoái.

Nguồn NCĐT http://nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=17049-