Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

DỰ THẢO LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG: QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ THẨM QUYỀN ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tại Hội thảo 'Góp ý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động' do Ủy ban Quốc phòng và An ninh phối hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp tổ chức, TS. Nguyễn Thành Đông, Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng, quy định về thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động ra quân thực hiện nhiệm vụ trong Dự thảo Luật đã có sự phát triển, bổ sung; phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Hội thảo Góp ý Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Theo TS. Nguyễn Thành Đông, Cảnh sát cơ động là đơn vị chiến đấu tập trung, có quân số cán bộ, chiến sĩ đông, đóng quân rải rác trên địa bàn cả nước, trong đó địa bàn thực hiện nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động chủ yếu tập trung tại các trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng hoặc các địa bàn rừng núi, có vị trí chiến lược, trọng yếu về an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ chính của Cảnh sát cơ động như: Vũ trang chống hoạt động phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; giải tán các vụ tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình trái pháp luật; Vũ trang bảo vệ mục tiêu, sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội; bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt; Vũ trang tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; … đây ra những nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, quá trình giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự cần phải nhanh chóng huy động số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, có sự chỉ huy, chỉ đạo tập trung thống nhất mới có thể nhanh chóng giải quyết hiệu quả các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, sớm ổn định tình hình, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Để đảm bảo việc điều động, sử dụng lực lượng hiệu quả, phù hợp với quy mô, tính chất, phạm vi của từng tình huống, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả và sự thông suốt trong tổ chức điều động lực lượng Cảnh sát cơ động. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt trong thực thi nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động, thì việc quy định cụ thể, rõ ràng về thẩm quyền điều động lực lượng Cảnh sát cơ động ra quân thực hiện nhiệm vụ trong các quy định của pháp luật là rất cần thiết, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Dự thảo quy định 06 trường hợp điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ

TS. Nguyễn Thành Đông cho biết, trong Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 đã quy định cụ thể thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động tại Điều 10. Điều động Cảnh sát cơ động gồm 07 trường hợp. Kế thừa một số quy định tại Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, bổ sung một số quy định mới nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động, tại Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động đã quy định 06 trường hợp điều động Cảnh sát cơ động tại Điều 19. Điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ, gồm:

Thứ nhất: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Cảnh sát cơ động trong phạm vi toàn quốc.

Quy định này được giữ nguyên so với trước đây, thể hiện rõ vai trò của Bộ trưởng Bộ Công an là người chỉ huy cao nhất trong Công an nhân dân và chịu trách nhiệm trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân về tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Thứ hai: Tư lệnh Cảnh sát cơ động quyết định điều động các đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án thuộc thẩm quyền phê duyệt; quyết định điều động các đơn vị Cảnh sát cơ động theo phương án tác chiến đã được cấp trên phê duyệt hoặc được ủy quyền phê duyệt và khi được giao chủ trì chỉ huy giải quyết các tình huống cụ thể. Trong trường hợp cấp bách, Tư lệnh Cảnh sát cơ động quyết định điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an.

Trong quy định này đã thể hiện rõ 03 trường hợp điều động Cảnh sát cơ động thuộc thẩm quyền của Tư lệnh Cảnh sát cơ động, gồm:

Một là, Tư lệnh Cảnh sát cơ động quyết định điều động các đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án thuộc thẩm quyền phê duyệt. Đây là việc Tư lệnh Cảnh sát cơ động điều động cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Những nhiệm vụ này là các nhiệm vụ thường xuyên, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát cơ động. Quy định này đã được sửa đổi bổ sung so với trước đây, thể hiện rõ vai trò người chỉ huy cao nhất trong lực lượng Cảnh sát cơ động, giúp Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhanh chóng huy động số lượng Cảnh sát cơ động thuộc quyền phù hợp với kế hoạch, phương án tác chiến, quy mô, tình chất, diễn biến các vụ việc.

Hai là, quyết định điều động các đơn vị Cảnh sát cơ động theo phương án tác chiến đã được cấp trên phê duyệt hoặc được ủy quyền phê duyệt và khi được giao chủ trì chỉ huy giải quyết các tình huống cụ thể.

Đây là trường hợp điều động các đơn vị Cảnh sát cơ động theo các phương án tác chiến để giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự có sự tham gia của các đơn vị Cảnh sát cơ động ở cấp Bộ và các địa phương hoặc các trường hợp lãnh đạo cấp trên giao cho Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì giải quyết. Quy định này giúp Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ động đưa ra các quyết định sử dụng, điều động lực lượng nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn, xử lý, giải quyết các tình huống, vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, đồng thời đảm bảo cơ chế lãnh đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất, thể hiện rõ vị trí, vai trò của người chỉ huy cao nhất trong lực lượng Cảnh sát cơ động.

Ba là, trong trường hợp cấp bách, Tư lệnh Cảnh sát cơ động quyết định điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an.

Quy định này là cần thiết và rất phù hợp với tính chất phức tạp, diễn biến nhanh, khó lường của các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự đòi hỏi phải nhanh chóng triển khai lực lượng theo phương án tác chiến để kịp thời ngăn chặn các hành vi tấn công phá hoại, gây bất ổn về an ninh, trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả, thiệt hại cho xã hội. Việc quy định phải “kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an” nhằm đảm bảo vai trò người lãnh đạo, chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Công an nhân dân.

Thứ ba: Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp trên phê duyệt hoặc thuộc thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp cấp bách, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an.

Đối với quy định về thẩm quyền điều động của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy định cụ thể, rõ ràng hơn so với các quy định trước đây. Đồng thời, việc quy định thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp cấp bách là rất cần thiết nhằm đảm bảo tính chủ động, khả năng cơ động, tác chiến nhanh, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Việc quy định “kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an” nhằm đảm bảo vai trò người lãnh đạo, chỉ huy cao nhất của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Công an nhân dân.

Thứ tư: Chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động cấp Tiểu đoàn và tương đương trở lên đóng quân độc lập quyết định điều động lực lượng thuộc quyền tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, phòng thủ dân sự và phải kịp thời báo cáo chỉ huy cấp trên trực tiếp.

Quy định được sửa đổi, quy định thẩm quyền của “Chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động cấp Tiểu đoàn và tương đương trở lên” đảm bảo tình khái quát cao và phù hợp với mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát cơ động hiện nay.

Thứ năm: Chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động quyết định điều động, sử dụng lực lượng thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định này đã xác định rõ thẩm quyền của chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động một cách khái quát, rõ ràng hơn so với quy định trước đây. Tuy nhiên, cần xác định rõ đây là quy định về thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động thực hiện nhiệm vụ nên cần bỏ cụm từ “sử dụng lực lượng”. Đồng thời, đây là quy định thẩm quyền chung của chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động nên để Khoản 5 lên trước Khoản 4 sẽ phù hợp hơn.

Thứ sáu: Việc điều động Cảnh sát cơ động trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp được thực hiện theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

Quy định được giữ nguyên so với trước đây và phù hợp với các quy định của các văn bản pháp luật có liên quan.

Chuyên gia tham gia thảo luận theo hình thức trực tuyến

Quy định về thẩm quyền điều động phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng Cảnh sát cơ động

TS. Nguyễn Thành Đông cho rằng, các quy định về thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động ra quân thực hiện nhiệm vụ trong Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động đã có sự phát triển, bổ sung so với các quy định của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013. Các quy định này phù hợp với các quy định của Hiến pháp và các văn bản pháp luật hiện hành, phù hợp với tính chất đặc thù của lực lượng Cảnh sát cơ động là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, có tính cơ động chiến đấu cao.

Việc phân định rõ các trường hợp và thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động ra quân thực hiện nhiệm vụ đã khắc phục những hạn chế, bất cập về thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động quy định trong Pháp lệnh Cảnh sát cơ động. Đồng thời, giúp cho việc điều động, sử dụng lực lượng Cảnh sát cơ động được chủ động, nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với quy mô, tính chất, phạm vi của từng tình huống, vụ việc. Đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ huy được tập trung, thống nhất, phát huy hiệu quả tối ưu trong sử dụng lực lượng nhằm nhanh chóng giải quyết các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, hạn chế đến mức thấp nhất các hậu quả, thiệt hại có thể xảy ra, sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho quá trình áp dụng, giúp thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng, TS. Nguyễn Thành Đông kiến nghị Ban soạn thảo cần điều chỉnh một số vấn đề cụ thể:

Một là, chuyển Khoản 5 lên trước Khoản 4, để đảm bảo tính lôgic, bởi nội dung quy định tại Khoản 5 có tính khái quát, bao trùm, còn quy định tại Khoản 4 là quy định về thẩm quyền điều động Cảnh sát cơ động trong các trường hợp đột xuất, như tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh...

Hai là, nội dung Khoản 5 nên sửa thành “Chỉ huy đơn vị Cảnh sát cơ động quyết định điều động lực lượng thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt”./.

Lê Anh

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=59506