Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự thảo quy định tiếp nhận các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

(Chinhphu.vn) – Các cơ sở bảo trợ xã hội có trách nhiệm tiếp nhận ngay các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp gồm: Trẻ em bị bỏ rơi, nạn nhân của bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động để đảm bảo an toàn, chữa trị những tổn thương về thân thể, tinh thần, chăm sóc, nuôi dưỡng,... và sau đó hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận trong vòng 10 ngày làm việc.

Trẻ em bị bỏ rơi được tiếp nhận và chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội. Ảnh minh họa

Trên đây là thông tin được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất bổ sung trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 quy định về điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo đó, dự thảo yêu cầu cơ sở bảo trợ xã hội khi tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp phải lập biên bản tiếp nhận có chữ ký của người phát hiện và chính quyền hoặc công an cấp xã, đại diện Cơ sở. Riêng đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động thì biên bản tiếp nhận phải có chữ ký của đối tượng.

Đồng thời, phải tiến hành đánh giá về mức độ tổn thương, khả năng phục hồi của đối tượng,… và thực hiện ngay việc đảm bảo an toàn và chữa trị những tổn thương về thân thể hoặc tinh thần cho đối tượng thông qua chăm sóc y tế, điều trị hoặc tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý. Riêng trẻ em bị bỏ rơi, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân trong khu vực, thời hạn 25 ngày làm việc.

Tiếp đó, dự thảo yêu cầu đơn vị tiếp nhận phải tìm hiểu gia đình và nhân thân của đối tượng để đưa ra quyết định chuyển sang nuôi dưỡng dài hạn, trung hạn (từ 1 -3 năm) hoặc chuyển về gia định, cộng đồng dưới sự bảo vệ và trợ giúp của chính quyền cấp xã.

Đối với trẻ em bị bỏ rơi thì tìm cách cho trẻ trở về đoàn tụ với gia đình, người thân hoặc gia đình chăm sóc thay thế hoặc nuôi dài hạn trong cơ sở. Còn đối với các đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị buôn bán và nạn nhân bị cưỡng bức lao động thì tư vấn, tham vấn, trị liệu tâm lý trước khi đưa đối tượng trở về với gia đình, cộng đồng.

Bình Minh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/du-thao-quy-dinh-tiep-nhan-cac-doi-tuong-can-bao-ve-khan-cap/201111/102783.vgp