Dự thảo Thông tư Quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước: Nhiều điểm bất hợp lý

Gốc
Dự thảo Thông tư Quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước do Ngân hàng nhà nước soạn thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi. Tuy nhiên đã gặp phải rất nhiều phản ứng từ phía DN, hiệp hội bởi những quy định bất cập.

Trên thực tế dự thảo quy chế chủ yếu được soạn thảo theo hướng siết chặt đối tượng cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước. Theo đó chỉ các ngân hàng thương mại đáp ứng được các điều kiện theo theo quy định tại thong tư thì mới được phép hoạt động. Và trong 6 điều kiện mà Dự thảo Thông tư đưa ra, thì khoản 3, Điều 5 được cho là không cần thiết khi quy định điều kiện để ngân hàng thương mại được Ngân hàng nhà nước cấp giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước là phải “Được phép kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo quy định của Ngân hàng nhà nước”. Hiệp hội vàng cho rằng: Với quy định như vậy thì việc đưa ra các điều kiện quy định về kinh doanh vàng qua tài khoản trong nước sẽ cao hơn “chuẩn mực quốc tế”. Quy định như vậy là quá máy móc và bất hợp lý. Đối với các ngân hàng thương mại đã được phép kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài đương nhiên sẽ được cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước. Bởi khi xét cấp phép cho các DN được kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài, cơ quan quản lý đã phải tính đến rất nhiều yếu tố và rất chặt chẽ do có liên quan đến ngoại hối. Việc đưa ra quy định như vậy thực chất là siết chặt đối tượng chứ không nhằm tạo ra hành lang pháp lý cho các ngân hàng hoạt động. Đáng lẽ Dự thảo phải đưa ra được quy định phù hợp cho các ngân hàng thương mại, các DN chưa kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài tham gia thị trường. Quan trọng hơn, việc Ngân hàng nhà nước đưa ra quy định cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ kinh doanh vàng trên tài khoản trong nước thực chất đây là “giấy phép con” cho hoạt động này. như vậy đi ngược lại tinh thần của Chính phủ.

Tin nóng

Tin mới