Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 tăng 16,3% so với năm trước

Bộ Tài chính vừa công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội quyết định. Theo Bộ Tài chính, dự toán tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so với dự toán chi năm 2022.

Nguồn: Bộ Tài chính