Hanoinet- Từ vài năm nay, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả biện pháp khuyến khích và hỗ trợ một số doanh nghiệp thương mại lớn chủ động dự trữ hàng hóa phục vụ Tết nhằm bảo đảm cung - cầu, tránh gây biến động lớn về giá.