Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Chính phủ nhận định: Hiện nay, các ngành sản xuất kinh doanh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có dấu hiệu giảm, nhưng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.