TT - Tôi sinh ra trong một gia đình đông con ở miền đất nghèo gió cát. Mẹ tôi sinh toàn con gái nên họ hàng bên nội ai cũng khinh ghét. Khi chị thứ năm ra đời, mẹ phải đi cưới vợ hai cho ba.