Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đưa cuộc sống vào pháp luật đất đai

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Pháp luật dù chi tiết đến đâu cũng kém linh hoạt so với cuộc sống xã hội muôn màu muôn vẻ. Câu chuyện nêu dưới đây liên quan đến Luật Đất đai là một ví dụ...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/08/16/090723/9623