TT - Trong hiện trạng chung khá đơn điệu của hệ thống bảo tàng các tỉnh, Bảo tàng Lâm Đồng đang thực hiện những kiểu trưng bày hiếm thấy: đưa gỗ, đá vào trưng bày, phục vụ công chúng.