Đưa học tập, tìm hiểu pháp luật thành việc tự thân, hàng ngày của mỗi người

Gốc
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng 'Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam' trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019. Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng sự kiện quan trọng này nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TP.

Theo kế hoạch, hoạt động triển khai Ngày Pháp luật 2019 của Hà Nội sẽ tập trung vào những nội dung chính như: Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019. Tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, DN…

Tuyên truyền các hoạt động: Xây dựng Chính quyền điện tử của TP, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm…Tuyên truyền, phổ biến hai bộ quy tắc ứng của TP; tuyên truyền ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội... và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

Việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2019 trên địa bàn TP góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, TP cũng sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; cải cách chính sách pháp luật về đất đai, bảo hiểm xã hội…

Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật;

Về hình thức, kế hoạch nêu rõ, cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và DN.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện. Tập trung vào một số hoạt động như: Tổ chức chung khảo cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”; tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP gắn với tổng kết cuộc thi dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP và các nhiệm vụ trọng tâm khác phù hợp nhằm tạo điểm nhấn và chiều sâu về mặt nội dung.

Ngoài ra có thể lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”….

Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật, các Sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân và DN…

Một số khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2019 của TP Hà Nội:
-“Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn TP Hà Nội”
-“Thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Thủ đô”
-“Nhân dân Thủ đô quyết tâm giữ gìn, bảo vệ môi trường Thủ đô xanh – sạch – đẹp”
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô “KỶ CƯƠNG- TRÁCH NHIỆM- TẬN TÌNH – THÂN THIỆN”
-“Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô chấp hành nghiêm kỷ cương hành chính”
-“Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”.
-“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”

Thanh Hải