Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, là địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế, Hưng Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành sớm, trước thời hạn chỉ tiêu nhiệm vụ được Đại hội Đảng 11 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đề ra, trở thành tỉnh phát triển toàn diện tiêu biểu cho vùng Đồng bằng sông Hồng, tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 27/11, phát biểu tại Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh (1831-2011), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (1941-2011), 15 năm tái lập tỉnh Hưng Yên (1/1/1997-1/1/2012) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên đã đạt được trong những năm kháng chiến, xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là trong 15 năm tái lập tỉnh.

Nhấn mạnh truyền thống lịch sử với bề dày văn hiến, hiếu học và tinh thần yêu nước của nhân dân Hưng Yên, Chủ tịch nước cho rằng những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng đã đề ra những phương hướng cơ bản cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong bối cảnh có cả thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ nhân dân Hưng Yên.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên cần đoàn kết phấn đấu đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ.

Bên cạnh phát triển kinh tế nhanh hiệu quả bền vững, Hưng Yên cần quan tâm phát triển văn hóa-xã hội, bảo vệ chất lượng môi trường, giữ vững an ninh chính trị, phát huy dân chủ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong sạch, vững mạnh.

Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng châu thổ sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) triều Nguyễn, tỉnh Hưng Yên được thành lập. Trước đó, vào thế kỷ 16-17, Hưng Yên có thương cảng Phố Hiến, là nơi hội tụ của các tàu thuyền nước ngoài từ bốn phương đến buôn bán ở Đàng Ngoài, hình thành một đô thị sầm uất, được mệnh danh là “Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến.”

Hưng Yên nổi danh là đất văn hiến, quê hương của các anh hùng, hào kiệt, các nhà văn hóa lớn. Quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, vùng đất Hưng Yên thời nào cũng có nhân tài: Triệu Quang Phục, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám… Năm 1941, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên được thành lập. Trải qua 70 năm xây dựng, Đảng bộ Hưng Yên ngày càng trưởng thành vững mạnh và phát triển không ngừng. Từ chi bộ đầu tiên với 7 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 55.000 đảng viên, 14 đảng bộ trực thuộc với 590 tổ chức cơ sở Đảng, trên 2600 chi bộ.

Sau hơn 29 năm hợp nhất với tỉnh Hải Dương thành tỉnh Hải Hưng, ngày 1/1/1997, tỉnh Hưng Yên được tái lập. Từ xuất phát điểm kinh tế xã hội thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, kết cấu hạ tầng kém, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng tương đối nhanh bền vững. Tốc độ tăng trưởng bình quân 12%, thu hút trên 900 dự án đầu tư, đưa giá trị sản xuất công nghiệp năm 2011 đạt trên 22.000 tỷ đồng, tăng gấp 50 lần so với khi tái lập tỉnh.

Cơ cấu kinh tế chuyển nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. GDP bình quân đầu người năm 2011 đạt 24 triệu đồng. Nhiều công trình dự án lớn được khởi công, hoàn thành đi vào sử dụng. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, công tác chăm lo sức khỏe nhân dân được đầu tư. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên không ngừng được củng cố.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên xác định mục tiêu năm 2011-2015 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, khai thác lợi thế, huy động nguồn lực, chủ động hội nhập, tạo nền tảng vững chắc để Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, tặng tỉnh Hưng Yên./.

Hoàng Giang (TTXVN/Vietnam+)