Đưa ngành Ngân hàng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa

Gốc
Đánh giá cao những thành tích to lớn ngành Ngân hàng đã đạt được trong 70 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng ngành Ngân hàng ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Đ.K)

70 năm một chặng đường vẻ vang

Tại Lễ kỷ niệm, ngành Ngân hàng đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đây là dịp để toàn Ngành ôn lại chặng đường lịch sử truyền thống vẻ vang, là dịp để bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời cũng là dịp để tri ân những công lao, cống hiến và cả những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước đối với sự lớn mạnh, trưởng thành và phát triển của Ngành trong 70 năm qua.

Trong diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết: Cách đây 70 năm, ngày 6/5/1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 15/SL thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, tiền thân của NHNN Việt Nam ngày nay. Sự ra đời của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam là một bước ngoặt lịch sử, là kết quả nối tiếp của quá trình đấu tranh xây dựng hệ thống tiền tệ, tín dụng độc lập, tự chủ, đánh dấu bước phát triển mới, thay đổi về chất trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng ở nước ta. Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, ngành Ngân hàng luôn tự hào về những thành tích, đóng góp của Ngành đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc…

Từ năm 1986, thực hiện chủ trương đổi mới toàn diện, sâu sắc kinh tế đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, ngành Ngân hàng đã từng bước đổi mới, hoàn thiện về mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động cũng như công tác quản lý và điều hành.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (Ảnh: Đ.K).

Sự chuyển đổi từ hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống hai cấp và sự ra đời của 2 Pháp lệnh Ngân hàng là những dấu ấn quan trọng, để từ đó đến nay, NHNN đã khởi xướng, đề xuất nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng phù hợp với yêu cầu và thực tiễn phát triển của đất nước; từ đó, góp phần quan trọng đẩy lùi và kiềm chế lạm phát, từng bước ổn định giá trị đồng tiền, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước; phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) hoạt động theo hướng an toàn, lành mạnh; thực hiện tốt vai trò chu chuyển vốn trong nền kinh tế; ngày càng đa dạng các loại hình dịch vụ ngân hàng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Cùng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, ngành Ngân hàng đã tăng cường mở rộng hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, từ đó góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định: Ngành Ngân hàng đã hòa nhịp cùng với sự đi lên của đất nước, trong chiến tranh cũng như hòa bình, trong dựng xây cũng như đổi mới, phát triển và hội nhập. Có thể nói, dù ở giai đoạn nào, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng Việt Nam cũng đã nỗ lực và cống hiến hết mình, góp phần quan trọng vào thành tựu đáng tự hào của Ngành và đất nước nói chung.

Nhân dịp này, thay mặt Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN và toàn ngành Ngân hàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ; đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng; các bộ, ban, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong nước...

Cũng trong dịp này, Ban cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN cho biết, toàn ngành Ngân hàng sẽ bám sát đường lối, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII để chỉ đạo, điều hành mọi mặt hoạt động ngân hàng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và tầm nhìn 2045.

Với những thành tựu của ngành Ngân hàng trong suốt 70 năm qua, với thế và lực cũng như vị thế mới của Việt Nam, sự quan tâm sâu sắc và lãnh đạo toàn diện của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, ngành Ngân hàng vững tin sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đưa hệ thống ngân hàng phát triển nhanh, toàn diện, hiệu quả, an toàn, bền vững và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm (Ảnh: Đ.K)

Xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao và biểu dương những thành tích to lớn mà ngành Ngân hàng đã đạt được trong suốt 70 năm qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: Phấn đấu đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước ta sẽ trở thành một nước phát triển có thu nhập cao.

Với những mục tiêu, nhiệm vụ vẻ vang, cao cả nhưng cũng rất nặng nề đó, toàn hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có ngành Ngân hàng với vai trò là huyết mạch của nền kinh tế cần phải tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cụ đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy thật tốt những kết quả và bài học kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công đã đúc rút được; nghiêm túc, quyết liệt khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém còn tồn đọng để nắm bắt thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời kỳ mới.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn tiếp tục có nhiều thay đổi, rất nhanh, phức tạp và khó lường: Do tác động của dịch COVID-19, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng nhiều mặt, kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu gặp nhiều khó khăn; Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, mang lại cả thời cơ và thách thức đối với mỗi quốc gia. Trong khi đó, dù đạt được những thành tựu rất quan trọng, rất đáng tự hào, nhưng đất nước ta, trong đó có ngành Ngân hàng, vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và không ít những hạn chế, yếu kém cần sớm được khắc phục. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới ngày càng đi vào chiều sâu với yêu cầu cao hơn, nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn so với trước. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành Ngân hàng cần tiếp tục phát huy những thành quả lớn lao mà các thế hệ đi trước đã để lại, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tư duy để tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức; khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập; phấn đấu hơn nữa nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, điều hành chính sách tiền tệ của NHNN và đảm bảo an ninh, an toàn hiệu quả hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và huy động đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, dịch vụ ngân hàng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng: “Với truyền thống tốt đẹp, vẻ vang và sự nhiệt huyết, quyết tâm đổi mới, bản lĩnh chính trị vững vàng cùng sự năng động, sáng tạo, tôi tin tưởng trong thời gian tới, ngành Ngân hàng Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử mới hào hùng, góp phần quan trọng đưa Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Ngành Ngân hàng Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu mới, có những bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa; tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng thịnh vượng, hùng cường, đi lên chủ nghĩa xã hội là mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng ta và cũng là khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam”.

Ghi nhận thành tựu và đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, NHNN đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng năm 2006; 3 lần được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1996, 2001, 2016); 3 đơn vị (B29, N2683, C32) được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; nhiều đơn vị trong ngành được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hàng ngàn tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý.

Minh Phương

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/kinh-te/dua-nganh-ngan-hang-tiep-tuc-phat-trien-manh-me-vung-chac-hon-nua-579801.html