Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trương Minh Hoàng (ảnh) đã nói như vậy với Lao Động về việc ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên có chức, có quyền trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Ông Hoàng cho biết:

Dua Nghi quyet T.U 4 khoa XII vao cuoc song: Ke khai tai san khong trung thuc, phai xu ly - Anh 1

- Tôi cho rằng việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền thời gian qua mang lại hiệu quả không cao, thể hiện rõ việc kê khai vẫn rất hình thức do thiếu cơ chế giám sát. Ví dụ, nhiều cán bộ có chức, có quyền bị nhân dân viết đơn phản ánh là nhiều đất, nhiều nhà, lúc đó cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh mới phát hiện. Chính vì vậy, tôi cho rằng để đánh giá việc kê khai tài sản của người cán bộ có chức, có quyền thế nào là đúng, là trung thực thì không được bỏ lỏng cơ chế giám sát. Thực ra việc kê khai tài sản vừa là để quản lý giám sát cán bộ có chức, có quyền, vừa là để chứng minh bản thân người đó minh bạch.

Nếu người cán bộ mà kê khai tài sản đúng thì chính là bảo vệ cho chính mình, nghĩa là bảo vệ tài sản của người cán bộ đảng viên đó trước khi được đề bạt lên một chức vụ mới. Ví dụ, trước khi anh được bổ nhiệm giữ chức tổng giám đốc, giám đốc hay một chức vụ nào đó, nếu việc kê khai tài sản hằng năm của anh mà đúng thì khi anh bị ai đó viết đơn thư tố cáo về tài sản, lúc đó cơ quan, tổ chức sẽ đối chiếu xem tài sản có đúng như anh đã kê khai hay không. Nếu đúng như những gì anh đã kê khai và đó là tài sản do anh làm ra minh bạch thì chính cơ quan, tổ chức sẽ bảo vệ anh và lấy đó để giải thích vì tài sản này đã có kê khai trước rồi. Còn nếu kê khai không đúng mà khi cơ quan, tổ chức phát hiện thì phải xử lý thật nghiêm.

Vậy theo ông, nếu phát hiện ra thì xử lý như thế nào?

- Theo tôi khi tổ chức, cơ quan thấy cán bộ đảng viên kê khai tài sản có dấu hiệu chưa minh bạch thì cấp ủy, chi bộ trong tổ chức, cơ quan đó phải yêu cầu người cán bộ đảng viên tự lý giải tài sản đó do đâu mà có, nếu tài sản đó có được do không minh bạch thì phải giao lại cho cấp ủy để sung vào công quỹ. Nếu người cán bộ đảng viên có chức có quyền cố tình giấu giếm mà cơ quan giám sát phát hiện thì phê bình, kiểm điểm, thậm chí có thể buộc thôi việc hoặc cách chức. Còn nếu tài sản lớn có dấu hiệu tham nhũng không giải thích được thì xử lý theo pháp luật. Như vậy việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ đảng viên có chức, có quyền mới có
hiệu quả.

Tức là việc kê khai tài sản của cán bộ đảng viên có chức, có quyền phải giao cho một đơn vị cụ thể giám sát, thưa ông?

- Đúng vậy. Tôi cho rằng để giám sát tốt việc kê khai tài sản thì cần phải có hướng dẫn cụ thể hơn, thiết thực hơn. Nghĩa là giao trách nhiệm cho chi ủy, kiểm tra giám sát đảng viên kê khai tài sản như thế nào hoặc cán bộ cơ quan, tổ chức, thanh tra nhân dân ở tại cơ cơ quan đó kiểm tra giám sát việc kê khai. Nếu cán bộ đảng viên đó sinh hoạt ở tổ chức đoàn thể thì do đoàn thể đó giám sát và tổ chức đó phải chịu trách nhiệm.

Tôi muốn nhấn mạnh là người giám sát và những người kiểm tra sau kê khai tài sản phải trung thực. Theo tôi hiện tại mình đang thiếu cơ chế chi tiết về việc giám sát sau kê khai, nếu làm tốt vấn đề này thì việc kê khai tài sản mới minh bạch được. Từ việc quản lý được tài sản của cán bộ đảng viên sẽ chống được tham nhũng, ngăn được nguồn thu nhập bất chính để chấn chỉnh đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

- Xin cảm ơn ông!

XUÂN HẢI - thực hiện

XUÂN HẢI