Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đưa nội dung bài viết của Tổng Bí thư vào học tập và sinh hoạt chi bộ

Đó là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại buổi báo cáo chuyên đề bài viết 'Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do Đảng ủy Văn phòng Thành ủy tổ chức chiều 14-12.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư được công bố vào ngày 16-5-2021, thể hiện nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa xã hội, với tầm khái quát cao về lý luận và đúc rút từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, cách mạng thế giới, nhất là những nhận thức về chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, bài viết đã bổ sung, phát triển lý luận về con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, thực hiện có hiệu quả bài viết của đồng chí Tổng Bí thư trên địa bàn thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu ra 3 giá trị cốt lõi, đúc kết từ bài viết, để từ đó vận dụng, triển khai thực hiện trên mặt công tác phù hợp với thực tiễn thành phố. Đó là về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội thành phố và công tác quốc phòng, an ninh.

N.P

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_254182_dua-noi-dung-bai-viet-cua-tong-bi-thu-vao-hoc-tap-va-sinh-hoat-chi-bo.aspx