Ngày 1/12, Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm và giải pháp đưa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng vào giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có liên quan”.

Phó trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Lê Thị Thu Ba cho rằng, nếu sinh viên Luật ra trường không có khái niệm về cải cách tư pháp, cán bộ trong các cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan tư pháp nói riêng mà “lơ mơ” về cải cách tư pháp thì chủ trương cải cách tư pháp không thể đi vào cuộc sống.

Chính vì thế theo bà Ba, một kênh rất quan trọng làm cầu nối căn bản cho việc đưa các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp đi vào cuộc sống là việc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng sinh viên, cán bộ chính trị, tư pháp, pháp luật cung cấp nội dung cơ bản về cải cách tư pháp cho học viên, sinh viên, giúp họ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng có thể tham gia tư vấn chính sách, xây dựng và thực thi pháp luật với tinh thần cải cách tư pháp.

Theo TS Lê Đinh Mùi- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cần chỉ rõ trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong đào tạo các nội dung cải cách tư pháp, cũng như có sự phối kết hợp của các cơ quan để tăng số lượng giảng viên có chất lượng, hiểu biết sâu rộng về lý luận và thực tiễn hoạt động tư pháp, pháp luật và cải cách tư pháp.

V.Thắng