Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 7, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam; kim ngạch thương mại hai chiều 7 tháng đầu năm 2008 đạt 3,6 tỉ USD