Đưa sản phẩm nghiên cứu khoa học đến gần người nông dân

Để chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp từ các viện nghiên cứu, trường đại học (spin-off) đang ngày càng được quan tâm. Một số trường đại học trong nước đã phát triển mô hình doanh nghiệp spin-off như sợi dây kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, truyền thông, nhà đầu tư và người dân.

Với mong muốn tạo ra sản phẩm nông sản an toàn trên thị trường và đảm bảo phát triển nông nghiệp xanh, các nhà khoa học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công chế phẩm sinh học ứng dụng cho phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản theo chu trình khép kín.

Không chỉ làm tốt công tác nghiên cứu, cũng chính những nhà khoa học này đã chủ động kết nối, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học vào sản xuất nông nghiệp thông qua mô hình spin-off.

PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH, Giảng viên Cao cấp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: “Mô hình này tôi thấy sẽ phá vỡ rào cản giữa nhà khoa học, nhà nông, doanh nghiệp, mở đường cho việc đưa các kết quả nghiên cứu khoa học thành công ứng dụng vào sản xuất. Từ đó các công nghệ vượt trội, tiên tiến được bà con tiếp nhận, vừa đảm bảo năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, người tiêu dùng tiếp cận với sản phẩm an toàn.”

Kết quả thử nghiệm ở các địa phương cho thấy tính vượt trội và giảm chi phí sản xuất, giảm sức lao động. Thông qua mô hình này, việc kết nối với người chăn nuôi cũng dễ dàng hơn.

Anh LÊ VIỆT DŨNG, Công ty CP Công nghệ sinh học Nông nghiệp Môi trường JAMITECH-VNUA: “Khi triển khai bà con nắm được quy trình sản xuất, sử dụng chế phẩm để vật nuôi được lợi ích hơn."

Rõ ràng, với rất nhiều nghiên cứu thành công nhưng bản thân các nhà khoa học, doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư chuyển giao ứng dụng, kết nối vào thực tiễn.

GS.TS NGUYỄN THỊ LAN, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam: “Chúng ta làm thế nào để gắn kết giữa nhà khoa học, cơ quan quản lý, rồi doanh nghiệp, người sử dụng, nếu chúng ta thực hiện tốt được gắn kết này thì có thể chuyển giao được sản phẩm, và phải bắt đầu ngay từ khâu ý tưởng, chứ không phải để đến lúc có sản phẩm xong rồi mới đi tìm thì rất mất thời gian. Thế nên ngay từ đầu, chúng ta xây dựng ý tưởng, tập hợp nhau lại và nghe nhu cầu của các bên, và từ đó đặt ra vấn đề nghiên cứu sản phẩm thì mới thuận lợi.”

Với mô hình spin-off, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao đề xuất của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ. Đây là mô hình gắn kết giữa nhà trường với xã hội, mục tiêu quan trọng nhất là nhanh chóng thương mại hóa các kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm ra thị trường, để khoa học công nghệ nhanh chóng trở thành sức mạnh vật chất, tạo thành của cải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH: “Các đồng chí cũng luôn đổi mới sáng tạo để phát triển. Ví dụ như khởi nguồn công nghệ (spin-off) đang thực hiện ở nhà trường. Đây là nền tảng để chúng ta phát triển trong tương lai. Có những cái chúng ta có hiệu quả ngay, có cái phải kiên trì, thí điểm. Cái gì chưa rõ, thực tiễn còn vướng, luật pháp có thể có rồi nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không cầu toàn, không nóng vội.”

Rõ ràng, để nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, hiệu quả và sức cạnh tranh cao cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm truyền thống với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những mô hình như spin-off sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển thương mại hóa, giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ, mở ra cơ hội kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp trong trường đại học với các đối tác khác và người nông dân.

Thực hiện : Hà Lan Trương Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dua-san-pham-nghien-cuu-khoa-hoc-den-gan-nguoi-nong-dan