Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đưa Tài nguyên và Môi trường thành ngành kinh tế kỹ thuật hiệu quả

(Chinhphu.vn) – Sáng 18/11, làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình, nhiệm vụ phát triển ngành, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh các giải pháp để tập trung công tác xây dựng thể chế, đưa tài nguyên môi trường trở thành ngành kinh tế kỹ thuật hiệu quả.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phân tích những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của ngành TN&MT thời gian tới, đặc biệt trong quản lý, giải quyết những vấn đề tồn tại từ lâu trong các lĩnh vực đất đai, môi trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Các lĩnh vực chuyên ngành có bước phát triển tích cực

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2011, 7 lĩnh vực chuyên ngành quản lý đều có bước phát triển, đặc biệt về công tác xây dựng thể chế và chính sách, về tổ chức chỉ đạo, điều hành.

Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường đã có nhiều cải thiện, góp phần trong thu hút đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực đất đai, dấu ấn trong năm 2011 là việc Bộ đã xây dựng dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổng kết Nghị quyết 26/NQ-TW về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai, trình Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp quốc gia, dự thảo Nghị quyết về việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư cấp bách.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước đã đẩy mạnh xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa của 61 hồ chứa trên 11 lưu vực sông phục vụ vận hành phòng chống lũ hàng năm. Xây dựng các đề án lớn của Chính phủ về đánh giá tiềm năng khoáng sản, tăng cường thanh, kiểm tra một số loại khoáng sản.

Lĩnh vực bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, đến nay đã kết thúc việc thanh kiểm tra, đôn đốc 355/439 cơ sở hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, không còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Trong vấn đề khí tượng thủy văn, Bộ đã hoàn thiện và trình dự thảo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, phối hợp hoàn thiện Đề án phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng…

Bước sang giai đoạn 2011-2015, ngành TN&MT đề ra mục tiêu hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ chung cũng như các nhiệm vụ chủ yếu của từng lĩnh vực chuyên ngành. Đồng thời, đề xuất với Chính phủ một số vấn đề về mặt cơ chế, nguồn lực cho lĩnh vực TN&MT phát triển, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Tập trung công tác xây dựng thể chế

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công tác, thực hiện nhiệm vụ mà ngành TN&MT đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng phân tích những mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề của ngành TN&MT thời gian tới, đặc biệt trong quản lý, giải quyết những vấn đề tồn tại từ lâu trong các lĩnh vực đất đai, môi trường.

Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương của Chính phủ đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong việc phát huy nguồn lực đất đai, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên, phòng chống hiệu quả thiên tai, thích ứng với tình trạng biến đổi khí hậu là những giải pháp quan trọng trong nhóm giải pháp bảo đảm cho phát triển bền vững.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ ưu tiên của ngành TN&MT thời gian tới là việc tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, đưa tài nguyên và môi trường trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật hiệu quả, bảo đảm phù hợp với yêu cầu mới của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngành TN&MT cũng cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, hướng về địa phương cơ sở. Tập trung đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác quản lý, điều tra cơ bản, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin kết nối để phục vụ tốt việc hoạch định chiến lược, chính sách và quy hoạch phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo, phòng ngừa thiên tai.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể trong việc kiểm soát tốt vấn đề môi trường, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết không cho phép triển khai các dự án nếu không có phương án bảo vệ môi trường, xử lý chất thải.

Về lĩnh vực quản lý đất đai, tập trung hoàn thiện Đề án sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, phối hợp khẩn trương hoàn thành quy hoạch đất lúa của cả nước đến năm 2020 nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, bảo đảm đất cho phát triển công nghiệp, đô thị...

Nguyên Linh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/dua-tai-nguyen-va-moi-truong-thanh-nganh-kinh-te-ky-thuat-hieu-qua/201111/102785.vgp