Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của 4 vùng trong cả nước lên từ 10 đến 13%

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 đối với những tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng: trung du, miền núi Bắc Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; Tây Nguyên; đồng bằng sông Cửu Long vừa được Thủ tướng ban hành nhằm mục tiêu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của các vùng từ 10 - 13%.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/2/85091.cand