Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dựa vào dân để giữ gìn trật tự xã hội

Gốc

ND- Ở Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) công tác giữ gìn trật tự xã hội và phòng, chống tham nhũng được các cấp chính quyền phát động mạnh mẽ và được nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130278&sub=67&top=40