Ngày 15/10/2008, Công ty truyền thông NCS (NCS Media Corp.) thuộc tập đoàn NCS Solution chính thức đưa vào hoạt động Cổng Thông tin trò chơi trực tuyến (gọi tắt là Portal Site), với thương hiệu Jump.vn.