(ĐSTB) Dubai là một trong 7 tiểu vương quốc Ảrập hợåp thành Vương quốc Tiểu Ảrập Thống nhất (U.A.E, gồm Abu Dhabê, Dubai, Chardja, Fudjayra, Adjman, Umm al-Qaywayn và Ra’s al-Khayma).