Đức: Các tập đoàn năng lượng thông đồng để thao túng thị trường?

Gốc
Theo các tài liệu do Cục Cạnh tranh liên bang Đức (BKA) cung cấp, các tập đoàn năng lượng hàng đầu của nước này như ẸON, RWE, Vattenfall và EnBW đã bí mật thông đồng với nhau từ nhiều năm nay để chi phối giá năng lượng trên thị trường.

Tin nóng

Tin mới