Sáng qua 12.4, một tiếng nổ lớn phát ra từ điểm thu mua phế liệu của ông Ngô Tuấn Kiệt (khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm, H.Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Khi người dân chạy đến thì Ngô Huy Khiêm (23 tuổi, con ông Kiệt) đã chết trên vũng máu.