Đức hỗ trợ 1,8 triệu euro bảo tồn Phong Nha-Kẻ Bàng

Chính phủ Đức sẽ viện trợ không hoàn lại 1,8 triệu euro cho Việt Nam để thực hiện dự án bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218984/Default.aspx