Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đức Pháp chủ GHPGVN: Nên trân trọng nhớ ơn sự hy sinh của tiền nhân

Đức Pháp chủ GHPGVN: Nên trân trọng nhớ ơn sự hy sinh của tiền nhân

Giác ngộ
28/1/2023
Tân niên Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Tân niên Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
27/1/2023
Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu xuân Quý Mão: Mùa xuân miên viễn

Đức Pháp chủ GHPGVN khai thị đầu xuân Quý Mão: Mùa xuân miên viễn

Giác ngộ
22/1/2023
Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chúc Tết Quý Mão

Đức Pháp chủ GHPGVN - Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chúc Tết Quý Mão

Giác ngộ
22/1/2023
Giao thừa Tết Quý Mão - 2023: Truyền hình trực tuyến lời chúc Tết của Đức Pháp chủ GHPGVN

Giao thừa Tết Quý Mão - 2023: Truyền hình trực tuyến lời chúc Tết của Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
21/1/2023
Đức Pháp chủ GHPGVN dự lễ tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978)

Đức Pháp chủ GHPGVN dự lễ tưởng niệm húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa (1907-1978)

Giác ngộ
21/1/2023
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt chúc Tết Đức Pháp chủ GHPGVN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt chúc Tết Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
18/1/2023
Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp chư Tổ Thiên Thai, huấn thị môn hạ Thiên Thai thiền giáo tông

Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp chư Tổ Thiên Thai, huấn thị môn hạ Thiên Thai thiền giáo tông

Giác ngộ
18/1/2023

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN
Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
17/1/2023
Chủ tịch nước và phái đoàn đến chùa Huê Nghiêm chúc Tết Đức Pháp chủ GHPGVN

Chủ tịch nước và phái đoàn đến chùa Huê Nghiêm chúc Tết Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
16/1/2023
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc Tết đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc chúc Tết đến Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
16/1/2023
Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết

Giác ngộ
16/1/2023
Lãnh đạo Phật giáo ở tỉnh cực Nam của Tổ quốc khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Lãnh đạo Phật giáo ở tỉnh cực Nam của Tổ quốc khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
15/1/2023
Ban Trị sự TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ, chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ban Trị sự TP.HCM khánh tuế Đức Pháp chủ, chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN

Giác ngộ
14/1/2023

Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp Tổ sư, tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp Tổ sư, tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp Tổ sư, tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp Tổ sư, tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Đức Pháp chủ GHPGVN tảo tháp Tổ sư, tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Giác ngộ
14/1/2023
Ông Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Nội vụ thăm và chúc Tết Đức Pháp chủ GHPGVN

Ông Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Nội vụ thăm và chúc Tết Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
13/1/2023

Ban Trị sự các tỉnh thành và Phân ban Ni giới khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Ban Trị sự các tỉnh thành và Phân ban Ni giới khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN
Ban Trị sự các tỉnh thành và Phân ban Ni giới khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN
Ban Trị sự các tỉnh thành và Phân ban Ni giới khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Ban Trị sự các tỉnh thành và Phân ban Ni giới khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN

Giác ngộ
12/1/2023
Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp khánh tuế Đức Pháp chủ

Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp khánh tuế Đức Pháp chủ

Giác ngộ
06/1/2023