Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” do Chính phủ Đức tài trợ. Tìm kiếm nguồn nước ngầm tại 44 địa phương/ Hà Nội: Suy giảm nghiêm trọng nguồn nước ngầm

Dự án nhằm phòng chống nguy cơ suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước dưới đất tại Việt Nam dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời dự án cũng bổ sung các dữ liệu điều tra cơ bản về nước ngầm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long; sửa chữa và nâng cấp mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn tài nguyên nước dưới đất.

Dự án được thực hiện từ năm 2015 - 2017 do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản. Chính phủ Đức hỗ trợ 1,5 triệu Euro bằng nguồn ODA không hoàn lại; vốn đối ứng phía Việt Nam là 91.100 Euro.

K.Vy